Jubileuszowy kącik biblioteczny – Filia nr 3

Rok 2020 niebawem przejdzie do historii, a wraz z nim jubileusz 75-lecia Biblioteki, zatem nie tracąc czasu, namawiamy jeszcze na kolejne historyczne wspominki o najstarszej samorządowej instytucji kulturalnej Gniezna.

Dziś o miejscu, za które w czasie sesji, matury, pracy zaliczeniowej dziękowali gnieźnieńscy studenci i uczniowie. Dziękowali z prostej przyczyny – na miejscu mieli specjalistyczną literaturę z dziedzin społeczno-politycznych i nie trzeba było wybierać się po nią na przykład do Poznania.

Filia nr 3 powstała w 1974 roku i była drugą w historii Biblioteki placówką o określonym profilu. O jej powołaniu pewno zadecydowały względy bardziej polityczne niż praktyczne, niemniej okazała się bardzo potrzebna. Gromadziła literaturę popularnonaukową, ze szczególnym naciskiem na: historię, ekonomię, socjologię, filozofię i politologię. Filia nr 3 realizowała kwerendy (zapytania tematyczne od czytelników) tylko z zakresu swojej specjalistycznej specyfiki. Oprócz książek, posiadała bogaty zbiór czasopism (między innymi: „Rzeczpospolitą”, „Państwo i Prawo”, „Życie gospodarcze” czy „Studia Socjologiczne”), które – uwaga! – wypożyczała do domu. Największe zainteresowanie jej księgozbiorem przypadło na lata 80-te i 90-te XX wieku. Największą bolączką Filii nr 3 był lokal. W ciągu swojej trzydziestodwuletniej bytności zmieniała adres kilkakrotnie. Pierwszy lokal przy ul. Lecha 13 odziedziczyła po Powiatowej Bibliotece Publicznej, po jej połączeniu z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna. Kolejno zmieniała miejsca: przy ul. Mieszka I 17, Marchlewskiego 11 (MOK), potem Zabłockiego 12. Dodajmy, że warunki lokalowe nie zawsze były korzystne, zwykle nie było miejsca na czytelnię, a całość przypominała bardziej magazyn niż przytulne lokum biblioteczne. Historia Filii nr 3 zamyka się w roku 2006, w którym nastąpiło jej połączenie z Filią nr 2 przy ul. Staszica 12a.

 

 

Zapraszamy do innych wpisów przypominających rozliczne momenty z historii Biblioteki:

Jubileuszowy kącik biblioteczny – dokumenty życia społecznego

Biblioteczny kącik jubileuszowy – Filie przy zakładach przemysłowych

Biblioteczny kącik jubileuszowy – Koło Przyjaciół Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

Biblioteczny kącik jubileuszowy – „Piastowskie Lato Poezji”

Biblioteczny kącik jubileuszowy – Biblioteka “Muzyczna”

Biblioteczny kącik jubileuszowy – Ekslibrisy

Kolejna odsłona naszej 75-letniej historii – Julian Śmielecki

Biblioteczny kącik jubileuszowy – spotkanie autorskie z Haliną Snopkiewicz

Biblioteczny kącik jubileuszowy – Oddział Dziecięcy

Biblioteczny kącik jubileuszowy – Czytelnia Miejska