Gwarze mówimy TAK!

“Gwarze mówimy TAK!” to kontynuacja kampanii społecznej, której celem jest popularyzacja gwary gnieźnieńskiej (tzw. “blubrania” – odmiany dialektu wielkopolskiego) wśród gnieźnian, jako lokalnej odmiany polszczyzny. Planowane w jej ramach działania mają
przeciwdziałać negatywnemu zjawisku zanikania gwary w Gnieźnie i okolicach. Coraz mniej mieszkańców Gniezna to osoby dwulektalne – coraz rzadziej używają kodu mieszanego (tj. zarówno dialektu, jak i polszczyzny ogólnej).

Kampania jest kolejnym etapem działań Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, pielęgnujących gwarę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe Gniezna. Dodajmy dziedzictwo kultury oralnej, czyli wyjątkowo nietrwałe. Blisko półroczna kampania wykorzystuje różnorodne, zarówno sprawdzone, jak i innowacyjne rozwiązania (spotkania autorskie, oprowadzania w gwarze, wideo-warsztaty) promujące miejscowy dialekt.
Wykorzystuje potencjał nowych mediów, by skutecznie dotrzeć z działaniami do jak największej liczby odbiorców.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”

Skip to content