Dokumenty życia społecznego

Dokumentami życia społecznego nazywamy materiały biblioteczne o różnorodnym charakterze, głównie informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym.

Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życia społeczno-kulturalnego i polityczno-gospodarczego.

Są to głównie druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, plany, mapy i sprawozdania itp. Mogą to być materiały rękopiśmienne, maszynopisy, fotografie, mikrofilmy, taśmy czy płyty.
DŻS-y dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia zwłaszcza kulturalnego, o istnieniu i działalności instytucji i organizacji, takich jak panie polityczne czy stowarzyszenia, dokumentują życie codzienne miasta minionych lat.

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna ze względu na dużą ilość i efemeryczność dokumentów życia społecznego oraz zasadnicze trudności w ich pozyskiwaniu gromadzi jedynie wybrane materiały np. dotyczące historii i działalności BPMG, przedstawiające dzieje Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, przedstawiające życie kulturalne i artystyczne miasta i powiatu.

W zbiorach BPMG znajdują się min. : plany i mapy Gniezna ; materiały z działalności Miejskiej Rady Narodowej z lat 1985-1990; ulotki, afisze, odezwy organizacji społecznych i politycznych ; plakaty z wystaw i imprez w Miejskim Ośrodku Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki ; afisze informujące o spotkaniach, sesjach naukowych i popularno-naukowych odbywających się w mieście; plakaty sportowe, filmowe i teatralne ; materiały z wyborów państwowych i samorządowych ; kompendium wiedzy o uroczystościach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha oraz Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Rodzaje i zasady gromadzenia DŻS reguluje Instrukcja gromadzenia, i opracowania dokumentów życia społecznego w Bibliotece Publicznej Miasta z dnia 04 marca 2016 r.

Cenniejsze zbiory stopniowo podlegają digitalizacji środkami własnymi lub przez współpracę z Wojewódzką Biblioteka Publiczną i Centrum Animacji w Poznaniu. Po skanowaniu wydawnictwa których prawa autorskie wygasły umieszczane są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Umieszczony jest tam np. Informator Urzędowy Powiatu Gnieźnieńskiego (pod zmienianymi na przestrzeni lat tytułami) czy Kronika działalności Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Baza zbiorów Biblioteki jest częścią wielkopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniająca w odniesieniu do ogólnonarodowych wykazów publikacji.

Skip to content