Klub Wiedzy w bibliotece

Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. W tych krajach powstają lub już działają biblioteczne kluby wiedzy, wykorzystujące metodologię „Learning Circles” opracowaną przez Peer 2 Peer University – partnera ze Stanów Zjednoczonych.

Klub wiedzy to grupa osób, które spotykają się regularnie po to, by wspólnie się czegoś uczyć. Kluby wiedzy są:
– otwarte dla wszystkich zainteresowanych,
– nieodpłatne,
– cykliczne (uczestnicy kluby spotykają się zazwyczaj 6-8 razy).

Spotkania klubów prowadzą moderatorzy, którzy nie są nauczycielami. Zwykle nie posiadają oni specjalistycznej wiedzy z dziedzin, o których jest mowa na spotkaniach. Pełnią rolę przewodników po zasobach wiedzy, wspierają uczestników klubów wiedzy i przygotowują miejsce na spotkania.
Kluby wykorzystują przede wszystkim bezpłatne kursy online.

Skip to content