Laboratorium Słowa 2024

„Laboratorium Słowa 2024” to kolejna edycja  programu o charakterze edukacyjno-animacyjnym. Wprowadza do oferty Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna ciekawe działania i usługi oraz wzmacnia jej pozycję jako lokalnego ośrodka animującego kulturę. Program skierowany jest do konkretnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz seniorów i odpowiada na  zgłaszane przez nich zidentyfikowane potrzeby. Stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju gnieźnieńskiej książnicy.

Motywem przewodnim projektu jest „Słowo” jako narzędzie służące do opisu i zrozumienia otaczającego nas świata oraz instrument niezbędny do komunikacji i porozumienia z drugim człowiekiem.

Projekt zmierza do wprowadzenia spójnego, kompleksowego i interdyscyplinarnego programu promującego czytelnictwo wśród grup o najsłabszej reprezentacji w gronie czytelników naszej instytucji, a także do zwiększenia obecności biblioteki w życiu kulturalnym pierwszej stolicy Polski.

Projekt „Laboratorium Słowa 2024” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Biblioteka Pokoleń

Biblioteka Pokoleń to działanie ukierunkowane na rozwijanie więzi i solidarności międzypokoleniowej za pomocą współdziałania  niespokrewnionych osób pochodzących z różnych pokoleń (czyli w praktyce osób z

Czytaj więcej »

Czytajki w Filii nr 1

W Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zakończyły się Czytajki, czyli warsztaty literacko – plastyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Główną inspiracją do zabawy

Czytaj więcej »
Skip to content