Dom sąsiedzki pod sówką

Dom Sąsiedzki “Pod Sówką” przy Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna stanowi przestrzeń dla społeczności lokalnej. Ma to być miejsce integrujące wszystkie grupy wiekowe – rodziny, seniorów i dzieci. Oferta Domu Sąsiedzkiego w dużej mierze opierać się będzie na potencjale mieszkańców. Z jednej strony jest odpowiedzią na ich potrzeby, z drugiej zaś, będzie tworzona przez nich samych i bazować na lokalnych zasobach.

DS oprócz oferty zajęć stałych, skupia mieszkańców wokół wspólnych tematów, to miejsce spotkań, wzajemnych inspiracji. Chcemy zachęcać do pożytecznego spędzania czasu, pobudzając do integracji, edukacji i rekreacji

„Miejscówkę” tworzymy wspólnie z naszymi partnerami: BAZĄ Centrum Edukacji Kreatywnej oraz Zabawą i Programowaniem.

To miejsce jest dla każdego, i dla małych i dla dojrzałych, doświadczonych mieszkańców. Ten Dom nie może być sam.

Będziemy robić „burzę mózgów” i zbierać pomysły, funkcje, rozwiązania, które miałyby zostać wprowadzone w Domu Sąsiedzkim. Będziemy analizować, które z zaproponowanych elementów zostaną zrealizowane na początek, a które w późniejszym czasie.

Zapraszamy do współdziałania w tworzeniu nowego miejsca na mapie Gniezna.

Noc Muzeów / Dzień Sąsiada

Gnieźnieńska Biblioteka do “muzealnej nocki” podeszła przekornie, bo skoro Noc Muzeów, to zamierza świętować… Dzień Sąsiada! Tak się składa, że Europejski Dzień Sąsiada przypada w

Czytaj więcej »
Skip to content