Wystawy

Działalność wystawiennicza jest związana z Biblioteką od początków jej istnienia. Jedna z podstawowych form czytelniczej promocji to bowiem prosta prezentacja książek, nazywana „wystawką”. To właśnie książki pojawiające się w oknie, przy ladach bibliotecznych czy w gablotach były pierwszym sposobem prezentacji posiadanego zbioru. Potem przyszedł czas na wykorzystanie wystawy jako formy narzędzia pracy kulturalnej czy edukacyjnej. I tak z prostej kilkuelementowej ekspozycji w oknie przeszliśmy do sal zapełnionych rozlicznymi eksponatami. Okazało się bowiem, że wystawy stanowią bardzo naturalny i wdzięczny sposób realizacji zadań związanych z edukacyjną, informacyjną i kulturotwórczą rolą biblioteki.

Przez lata w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna pojawiały się wystawy dotyczące jej zasobów, ludzi związanych na różny sposób z literaturą, kulturą, ekspozycje stowarzyszeń, instytucji, prac artystów plastyków, fotografików i wiele innych. Oprócz wystaw prezentowanych wewnątrz budynku były i takie, które pojawiały się w plenerze. Były i są one zapisem czasu, w którym powstały, miejsca związanego z lokalną społecznością i charakterem aktualnej działalności biblioteki.

Skip to content