Gnieźnieńska Organizacja Poetycko-Ortograficzna „GOPO”

Założycielskim trzonem tego zgrupowania zostali uczniowie klasy patronackiej BPMG.
Młodzież spotykać będzie się raz na dwa tygodnie w pomieszczeniach czytelni, by tam zgłębiać tajniki sztuki kreatywnego pisania różnorakich form literackich i publicystycznych oraz dzielić się swoją twórczością. Formuła spotkań GOPO jest płynna – w programie przewidziane są zarówno zajęcia warsztatowe i wykładowe, jak i długie rozmowy o niczym przy ciepłej herbacie.
 
Jednym z pierwszych zadań czekających na młodych adeptów sztuki literackiej było ustalenie priorytetów, jakimi będą się kierować podczas spotkań. Pierwszeństwo przyznano działaniom mającym na celu:

(kolejność przypadkowa, acz nie losowa)

⭐️ dbanie o spójność tekstów pisanych przez Członków
❤ stanie na straży poprawności ortograficznej i kształcenie się w tej sztuce
🔵 rozwijanie kreatywności
🟪 wkraczanie do świata fikcyjnego
🔺 rozbudowywanie zaplecza artystycznego
🌜 poszukiwanie własnych źródeł inspiracji
☕️ wspólne picie herbaty
⚡️ wymiana doświadczeń
🥯 przełamywanie własnych granic.
 
Zebraniom klubu przewodniczy Katarzyna Mikołajczewska-Modrzejewska – bibliotekarka.
Skip to content