Nagrody

Nagrody i wyróżnienia jakie otrzymała biblioteka

1970 Pamiątkowy Medal Miasta Gniezna od Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
1977 Dyplom Uznania od Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za wkład w rozwój bazy materialnej bibliotek w Roku Bibliotek i Czytelnictwa
1979 Dyplom Uznania dla Biblioteki Publicznej w Gnieźnie za całokształt pracy w dziedzinie rozwoju i krzewienia kultury od Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej
1980 Honorowa Odznaka „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” przyznana przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu
1985 Pamiątkowy Medal Miasta Gniezna przyznany przez Prezydenta Miasta Gniezna
Dyplom Honorowy za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury od Ministra Kultury i Sztuki
1990 Zbiorowa Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Miasta Gniezna” od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gnieźnie
1995 Dyplom Uznania dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna za działania na rzecz Miasta w dziedzinie kultury od Prezydenta Miasta Gniezna
Dyplom za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury czytelniczej od Ministerstwa Kultury i Sztuki
2009 I Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego za projekt pod tytułem:
„Złap bakcyla na czytanie”

Ważniejsze odznaczenia i wyróżnienia przyznane pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

Ordery i odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1985 Julian Śmielecki
2014 Janusz Ambroży

Złoty Krzyż Zasługi
1980 Gabriela Piotrowska, Julian Śmielecki
2001 Janusz Ambroży, Czesława Janowicz

Srebrny Krzyż Zasługi
1955 Julian Śmielecki
1968 Józef Góralski
1983 Anna Dams
1985 Czesława Janowicz
1997 Janusz Ambroży

Brązowy Krzyż Zasługi
1968 Gabriela Piotrowska
1980 Jan Maćkowiak

Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
1974 Gabriela Piotrowska
1980 Anna Dams, Józef Góralski, Czesława Janowicz, Elżbieta Kwacz, Jan Maćkowiak, Czesława Skrzypińska, Bogumiła Swat, Julian Śmielecki, Mirosława Zawisza
1985 Zofia Żółtowska
1990 Bożena Błaszak
1995 Janusz Ambroży

Nagroda Dyrektora BPMG za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
1990 Ewa Jaworska

Wyróżnienia Urzędu Miasta
Medal koronacyjny Prezydenta Miasta Gniezna
2008 Janusz Ambroży
2015 Ewa Jaworska
2018 Magdalena Karpińska
2019 Elżbieta Kamińska
2020 Anna Grygiel
2020 Małgorzata Szymańska-Śmielecka
2020 Urszula Piątyszek

Medal Pamiątkowy „1000. lecie śmierci św. Wojciecha”
1997 Janusz Ambroży, Alicja Twardowska

Medal Pamiątkowy „1000. lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”
2001 Janusz Ambroży
2003 Romana Lechert, Małgorzata Maćkowiak, Barbara Zielińska
2005 Ewa Jaworska
2007 Bożena Błaszak, Dorota Błażejewska, Marlena Krygier, Tomasz Ławniczak, Alicja Twardowska

Osobowość Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego
2018 Ewa Jaworska – III miejsce w kategorii Kultura w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim

“Cała Polska czyta dzieciom”
Ewa Jaworska
2007 Medal
2009 Wyróżnienie w konkursie
2012 Statuetka
2014 Wyróżnienie Specjalne
2016 Wyróżnienie
2019 Nagroda
2020 Nagroda
2021 Wyróżnienie Specjalne

Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

Nagroda Główna im. A. Wojtkowskiego
2011 Janusz Ambroży

Nagroda Młodych im. A. Wojtkowskiego
1997 Alicja Twardowska

Honorowa Odznaka
1995 Janusz Ambroży, Anna Dams, Danuta Fudzińska, Czesława Janowicz, Zofia Żółtowska
2000 Janusz Ambroży, Zofia Liske, Bogumiła Swat
2001 Elżbieta Kwacz
2003 Romana Lechert, Małgorzata Maćkowiak
2005 Danuta Piątek
2007 Danuta Fudzińska, Ewa Jaworska, Alicja Twardowska

Medal „W dowód uznania”
1998 Janusz Ambroży
2007 Bożena Błaszak, Danuta Filipiak, Czesława Janowicz, Romana Lechert

Skip to content