MISJA

 

Pierwszy rok projektu Rozczytana Koalicja za nami. Wypełniły go przede wszystkim działania animacyjno-edukacyjne współrealizowane w ramach partnerstw z gnieźnieńskimi przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury czy sektorem NGO. Przeprowadzono także Diagnozę (zwłaszcza w kontekście roli Biblioteki w życiu kulturalnym Gniezna), co pozwoliło sformułować jej Misję, jako „miejsca zaspokajającego i rozwijającego potrzeby czytelnicze społeczności lokalnej, jednoczącego mieszkańców wokół literatury i książki poprzez działania animacyjno-edukacyjne, pielęgnującego dziedzictwo kulturowe Gniezna i dbającego o rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza literackiej i czytelniczej”.

 

Skip to content