Laboratorium słowa

„Laboratorium Słowa” to innowacyjny program o charakterze edukacyjno-animacyjnym wprowadzający do oferty Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna nowatorskie działania i usługi oraz wzmacniający pozycję Biblioteki jako lokalnego ośrodka animującego kulturę w Gnieźnie.
Program jest skierowany do konkretnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz seniorów, jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich i zidentyfikowane potrzeby oraz stanowi istotny etap realizacji nowej strategii rozwoju gnieźnieńskiej książnicy na lata 2019-2022.
Motywem przewodnim projektu jest „Słowo” jako narzędzie służące do opisu i zrozumienia otaczającego nas świata oraz instrument niezbędny do komunikacji i porozumienia z drugim człowiekiem. Projekt zmierza do wprowadzenia spójnego, kompleksowego i interdyscyplinarnego programu promującego czytelnictwo wśród grup o najsłabszej reprezentacji w gronie czytelników naszej instytucji, a także do zwiększenia obecności biblioteki w życiu kulturalnym pierwszej stolicy Polski.

Skip to content