Zbiory regionalne

ZBIORY REGIONALNE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA GNIEZNA

Materiały biblioteczne gromadzone są pod kątem potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych użytkowników Biblioteki. Jedną z ważniejszych funkcji Biblioteki w zakresie pozyskiwania zbiorów jest gromadzenie wydawnictw związanych tematycznie z regionem w którym funkcjonuje biblioteka.
W przypadku Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna jest to miasto Gniezno i powiat gnieźnieński.

  1. Skład zbiorów regionalnych w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna
  2. Dokumenty zwarte :

– książki przedstawiające historię i współczesność miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego
– podstawowe monografie i analizy dotyczące historii Wielkopolski uwzględniające role miasta i powiatu
– przewodniki i informatory turystyczne po Gnieźnie i powiecie
– książki z literatury pięknej, w których występuje Gniezno i powiat gnieźnieński
– książki napisane i wydane przez mieszkańców miasta i powiatu gnieźnieńskiego

  1. Czasopisma regionalne wydawane na terenie miasta i powiatu

– roczniki czasopism wydawanych współcześnie takie jak „Przemiany Na Szlaku Piastowskim”,
„Gnieźnieński Tydzień”
– roczniki czasopism archiwalnych np. „Ziemia Gnieźnieńska”, „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”,
„Głos Załogi”

  1. Artykuły z czasopism regionalnych i wycinki prasowe z czasopism ogólnopolskich

Opisy ważniejszych artykułów z czasopism regionalnych przechowywanych w czytelni Biblioteki
Głównej, są sukcesywnie umieszczane w elektronicznej kartotece.
Od początku lat 70-tych XX wieku Biblioteka gromadzi wycinki prasowe z prasy ogólnopolskiej. Podzielone są według schematu klasyfikacji regionalnej i przechowywane w pojemnikach   archiwizacyjnych.

  1. Korzystanie ze zbiorów regionalnych

Największy zbiór książek i czasopism regionalnych posiada czytelnia i wypożyczalnia Biblioteki Głównej. Z części książek, całości wycinków prasowych i dokumentów życia społecznego można korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej przy ulicy Mieszka l 16.

III. Korzystanie z katalogu zbiorów regionalnych

Katalog zbiorów regionalnych obejmuje opisy artykułów z czasopism, wycinków i dokumentów życia społecznego. Opisy książek są umieszczone w katalogu głównym.

Jeśli szukamy interesujących materiałów możemy czynić to z kilku punktów widzenia przez np.

– tytuł artykułu lub książki,
– nazwiska jego autorów, opracowujących, tłumaczy, autorów przedmów, redaktorów
– nazwę opisywanej imprezy np. Offeliada
– charakter imprezy np. festyny, koncerty, turnieje
– nazwy organizacji, towarzystw, instytucji
– nazwiska osób będących przedmiotem publikacji,
– dział bibliografii regionalnej, ponieważ zbiory te grupowane są w działy o ustalonej tematyce np.
Biografie lub Turystyka czy Sport

Na stronie katalogu znajduje się jedno okienko do wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się przez wszystkie indeksy katalogu (tytułów, nazwisk, haseł przedmiotowych). Nie trzeba dokładnie pamiętać tytuł lub autora, system podpowiada pokazując jakie są możliwości uściślenia tematu. Możemy kliknąć na podpowiedź lub ją pominąć i wyświetlić więcej możliwości naciskając przycisk SZUKAJ . Otrzymujemy listę opisów różnych dokumentów odpowiadających naszemu zapytaniu np. listę opisów w których występuje słowo poezja. Jeśli na dany temat pojawia się dużo wyników, można zmniejszyć ich ilość poprzez zaznaczenie filtrów znajdujących się po lewej stronie. Na ekranie wyświetlają się wyniki wyszukiwania w postaci rekordów, odpowiadających poszczególnym pozycjom wydawniczym. Gdy pozycja ma kilka wydań, znajdują się one w jednej komórce tabeli, umieszczone jedno pod drugim. Jeśli liczba wyników jest większa niż wybrana (domyślnie 10 rekordów) ciąg dalszy wyników jest dostępny po kliknięciu na znak pod wyświetlonymi rekordami, by przejść do następnej strony lub by przyjść do ostatniej strony.

Rekord zawiera podstawowe dane opisu bibliograficznego: autorów i inne osoby odpowiedzialne, tytuł i podtytuły, numer wydania, miejsce i rok wydania, wydawcę, opis fizyczny (liczbę stron, format, dane o ilustracjach), opis serii (jeśli pozycja została wydana w ramach serii), oraz dane egzemplarzy (sygnatury) i hasła przedmiotowe. Na dole strony z wynikami wyszukiwania znajdują się przyciski i ikony, pozwalające na stworzenie zestawienia. Przycisk Pobierz pozwala na wyeksportowanie otrzymanego zestawienia do postaci pliku tekstowego (w formacie RTF). Zestawienie może zawierać wszystkie wyszukane pozycje lub tylko wybrane, które wcześniej dodano do schowka. Po kliknięciu ikony Pobierz wyniki wyświetli się gotowy spis biblioteczny.

 

 

Skip to content