Laboratorium Słowa 2022

„Laboratorium Słowa 2022” to już trzecia edycja  programu o charakterze edukacyjno-animacyjnym. Wprowadza do oferty Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna ciekawe działania i usługi oraz wzmacnia jej pozycję jako lokalnego ośrodka animującego kulturę. Program skierowany jest do konkretnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz seniorów i odpowiada na  zgłaszane przez nich i zidentyfikowane potrzeby. Stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju gnieźnieńskiej książnicy na lata 2019-2022.

Motywem przewodnim projektu jest „Słowo” jako narzędzie służące do opisu i zrozumienia otaczającego nas świata oraz instrument niezbędny do komunikacji i porozumienia z drugim człowiekiem.

Projekt zmierza do wprowadzenia spójnego, kompleksowego i interdyscyplinarnego programu promującego czytelnictwo wśród grup o najsłabszej reprezentacji w gronie czytelników naszej instytucji, a także do zwiększenia obecności biblioteki w życiu kulturalnym pierwszej stolicy Polski.

Projekt „Laboratorium Słowa 2022” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Czytadełko dla maluszka

Współczesny rodzic spragniony jest miejsc, w którym jego dziecko będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo. Takim przyjaznymi rodzinom punktami na mapie Gniezna z pewnością są

Czytaj więcej »
Skip to content