GODZINY UDOSTĘPNIANIA KATALOG KONTAKT

  Informacja o plikach cookies                                                                                                                                                                                              

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNE
O BIBLIOTECE
NOWOŚCI
ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!
CZASOPISMA
OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWN
DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
REGULAMINY
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
LINKI

AKTUALNOŚCI

 

 

 

P o d z i ę k o w a n i e

     

DYREKTORA   BIBLIOTEKI   PUBLICZNEJ   MIASTA   GNIEZNA

 

d  l  a

 

M I E S Z K A Ń C Ó W       G N I E Z N A

 

 

           W tej ważnej dla mnie chwili, zakończenia pracy zawodowej na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, wyrażam wdzięczność i podziękowanie mieszkańcom Pierwszej Stolicy Polski za dotychczasowe zainteresowanie działalnością gnieźnieńskiej książnicy a zwłaszcza jej (moim zdaniem) bogatymi i interesującymi zbiorami. W czasie kierowania przeze mnie tą placówką kulturalną (od 01 kwietnia 1983 r.), przeszła ona ewolucyjne zmiany. Z klasycznej biblioteki stała się biblioteką nowoczesną, na miarę XXI wieku, a przede wszystkim – przyjazną czytelnikom w każdym wieku.

           Z dumą podkreślam, że mieszkańcy mojego miasta czytają dużo więcej niż wskazują na to badania ogólnokrajowe. Wyrażam nadzieję, że tak będzie już zawsze bo… czytać warto !

 

                                                                                                           Janusz     Ambroży

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Klauzula informacyjna dla czytelnika.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 12a.

2.    Inspektorem ochrony danych w bibliotece jest Pan Tomasz Ławniczak, adres e-mail: czytelniabg@biblioteka.gniezno.pl

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego do którego wypełniania jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.    Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

"Mały Powstaniec Wielkopolski"

warsztaty dla dzieci dotyczące 100 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 1918/ 1919” 

 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku. Zwycięski zryw Wielkopolan doprowadził do przyłączenia naszego regionu do odzyskującej niepodległość Ojczyzny. Rocznica wybuchu Powstania jest okazją do szczególnej pamięci o Powstańcach Wielkopolskich - czytaj dalej

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PIECZĘĆ W BIBLIOTECE

 

 

         W najpopularniejszym rozumieniu "stempel" to jest urządzenie służące do odciskania określonego wzoru na papierze. Już w starożytności na stemplach odwzorowywano mity lub sceny z życia codziennego. Jednak z czasem stemple rozprzestrzeniły się jako przedmioty służące do potwierdzania ważnych dokumentów i stały sie nieodzowną częścią urzędów i instytucji - czytaj dalej

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 PODZIĘKOWANIE DARCZYŃCOM

 Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna
składają serdeczne podziękowanie
wszystkim osobom, które w ostatnim czasie
przekazały dla naszej biblioteki dary książkowe.

Dzięki państwa życzliwości możliwe stało się
wzbogacenie i odnowienie naszego księgozbioru.

                                Janusz Ambroży (dyrektor)