Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Podsumowanie roku 2022(1)

Podsumowanie roku 2022: Rozczytana Koalicja (BLISKO)

Zakończył się pierwszy rok realizacji Projektu. „Rozczytana Koalicja” to rozpisane na lata 2022-2023 przedsięwzięcie wzmacniające kulturotwórczą funkcję Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna oraz zmierzające do uczynienia z niej tzw. „trzeciego miejsca”, czyli przestrzeni spotkań, wymiany myśli i zachęcające do rozwoju mieszkańców Gniezna. Powodzenie realizacji tak ambitnego zadania wymagało współpracy wielu instytucji i organizacji działających w naszym mieście na polu animacji kultury, edukacji, pomocy społecznej i ochrony dziedzictwa kulturowego dlatego do jego realizacji gnieźnieńska książnica zaprosiła przedszkola, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i animatorów kultury. Współpraca z partnerami przyjęła formę wspólnych szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje oraz przedsięwzięć animacyjno-edukacyjnych. W ramach projektu opracowana została także „Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej i jej potencjału kulturowego”, a także konkurs na najciekawsze „Inicjatywy Oddolne” promujące czytelnictwo.

Projekt „Rozczytana Koalicja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content