363652141_308500111555314_4333592290384653713_n

Ptasie miasto

Ptaki to temat tak szeroki, że ilość zajęć przyrodniczych, które nam jeszcze pozostały, im nie sprosta! Ale że pojawiło się zapotrzebowanie, trzeba było podjąć wyzwanie i w tym najmniej ciekawym dla ornitologów okresie zapoznać uczestników warsztatów w Wypożyczalni dla dzieci choć po części z tematem. Podstawą czwartkowego spotkania oczywiście była kwestia nauki rozpoznawania ptasiej gromady w naszym mieście najliczniejszej. Temat gołębi i tego, dlaczego nie należy ich dokarmiać nie mógł nie wypłynąć. A skoro kwestia się pojawiła, to uczestnicy zajęć zostali zaopatrzeni w ściągi, które wykorzystają, jeżeli zimą zechcą dokarmiać ptactwo. Mamy pewność, że nikt nie użyje do tego celu chleba! Ponadto żywimy nadzieję, że stało się jasne, że naszego miasta nie zamieszkują kruki ani wrony, a raczej gawrony i kawki. Jeszcze do tego nauka rozpoznawania ich odgłosów i młodzi adepci przyrodoznawstwa mogli wyfrunąć z zajęć bogatsi w wiedzę. Oczywiście z ptasim pracami plastycznymi w rękach! Jutro przedostatnie zajęcia przyrodnicze tych wakacji – Wypożyczalnia dla Dzieci zaprasza o 10.30 !

 

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content