Blubry: „Rychtować”

W wielu domach do dziś trzeba coś wyrychtować, czasem się rychtować do czegoś, a niekiedy jest się już wyrychtowanym. Wyraz „rychtować”, czyli przygotować, przywędrował do naszej gwary za sprawą niemieckiego określenia „richten”, czyli naprawiać. Odnalazł się tutaj doskonale, o czym może świadczyć jego żywotna obecność w mowie codziennej. Nawet dla tych, którzy nie korzystają z … Czytaj dalej Blubry: „Rychtować”

Skip to content