wlaczciekawosctlowyd

„Włącz ciekawość” – spotkania popularnonaukowe

Kolejna zapowiedź ciekawych spotkań, których w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna nie brakuje. Te jednak mają szczególny charakter, albowiem przeznaczone są dla osób pozostających zawsze ciekawymi i otwartymi na poznanie. Ci „głodni” wiedzy będą mogli skorzystać z zaproszenia miejskiej książnicy i wybrać się na wydarzenie z cyklu „Włącz ciekawość”. Otwiera je wykład dra Tomasz Kubiaka poświęcony nanomedycynie i nanotechnologiach, pomocnych w walce z rakiem. Spotkanie w piątek 27 maja na godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16.

Nanotechnologia, czyli interdyscyplinarna nauka zajmująca się obiektami, których wymiary są nawet tak małe, jak kilka miliardowych części metra, coraz dynamiczniej wkracza w nasze codzienne życie. Nowoczesne metody stosowane w fizyce umożliwiają prowadzenie badań materiałowych na poziomie pojedynczych atomów czy cząsteczek. Z osiągnięć naukowców czerpią szczególnie nauki medyczne, gdyż rozwój nanomedycyny stwarza zupełnie nowe możliwości prowadzenia skutecznej diagnostyki i terapii. Innowacyjne systemy dostarczania leków oparte na nanocząstkach i nanokapsułkach staną się bez wątpienia fundamentem onkologii XXI w. Dzięki nim substancje aktywne będą mogły być bezpiecznie dostarczone w obszar guza nowotworowego i uwolnione w sposób kontrolowany po zastosowaniu odpowiedniego bodźca wyzwalającego (np. wiązki ultradźwięków). Tym samym skutki uboczne, jakie towarzyszą stosowanej dziś klasycznej chemioterapii, zostaną istotnie zminimalizowane. Medyczne zastosowania nanostruktur nie ograniczają się oczywiście do terapii celowanej. Nanocząstki magnetyczne wykorzystywane są bowiem również jako środki kontrastujące w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, a nanocząstki złota, srebra, platyny i gadolinu jako radiouczulacze, zwiększające skuteczność radioterapii nowotworów, w tym terapii protonowej.

Nanomedycyna rozwija się bardzo szybko, coraz więcej bazujących na niej leków z powodzeniem przechodzi badania kliniczne, dając nadzieję milionom pacjentów na wyleczenie.

dr Tomasz Kubiak – adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biofizyk, fizyk medyczny, wykładowca, popularyzator nauki. Zajmuje się m.in. projektowaniem i wytwarzaniem systemów dostarczania leków opartych na nanocząstkach i mikrokapsułkach. Swoje umiejętności doskonalił w renomowanych ośrodkach naukowych w Szwajcarii (CERN), Niemczech (GSI Darmstadt, Forschungszentrum Jülich, Freie Universität Berlin, Universität Potsdam); Włoszech (Università degli Studi di Genova) oraz Francji (Institut de Physique de Rennes). W dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji, m.in. w takich czasopismach, jak: „ACS Applied Materials & Interfaces”; „Particuology”, „Current Applied Physics”; „British Journal of Radiology”; „Radiotherapy & Oncology”; „Radiation and Environmental Biophysics” oraz kilkadziesiąt referatów na prestiżowych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Oprócz pracy naukowej prowadzi także aktywną działalność popularyzatorską, występując na licznych festiwalach nauki oraz przygotowując artykuły o charakterze dydaktycznym i metodycznym (w swoim dorobku ma ich ponad 30). Tomasz Kubiak za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany, m.in. stypendiami naukowymi MNiSW, Fundacji UAM, Funduszu Rodziny Kulczyków, rektora UAM oraz nagrodami za najlepsze wystąpienia konferencyjne. Ogromną pasję do nauki wykazywał już w szkole średniej, a będąc laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów fizycznych otrzymał w roku 2007 Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego, wówczas jako najmłodszy gnieźnianin.

Spotkania popularnonaukowe “Włącz ciekawość” Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z projektu “Laboratorium słowa 2022” otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content