wet

Książka jako dzieło sztuki – o sztuce zdobienia średniowiecznych rękopisów – wykład prof. Leszka Weteski

Klub “Włącz ciekawość” zaprasza na wykład prof. Leszka Weteski, pt. “Książka jako dzieło sztuki – o sztuce zdobienia średniowiecznych rękopisów”.

Leszek Wetesko – historyk sztuki, historyk, muzealnik, w latach 1985-2009 pracownik naukowy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gdzie od 1991 r. pełnił funkcję wicedyrektora. Autor koncepcji, scenariuszów oraz twórca wielu wystaw poświęconych kulturze i sztuce polskiego średniowiecza – m.in.: Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka, Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Skarby piśmiennictwa katedry gnieźnieńskiej, Kultura Polski Piastów, Wielkopolska średniowieczna czy ostatnia –  Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce.

W 2008 r., w Instytucie Historii UAM, obronił pracę doktorską pt. W służbie państwa i Kościoła. Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie historii (Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku).

Od 2009 r. jest pracownikiem naukowym w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Obecnie, jako profesor, pełni funkcję kierownika Zakładu Badań Diachronicznych. Jest współautorem koncepcji Gnieźnieńskich Konwersatoriów Historycznych, które przez kilka lat były miejscem spotkań, wygłaszania referatów i dyskusji miłośników historii i kultury naszego miasta.

Obszarem jego zainteresowań badawczych jest historia i kultura wczesnego średniowiecza (w tym szczególnie – wczesnopiastowskiej Polski), ideologia władzy monarszej w dobie panowania Karolingów i Ottonów oraz książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, ostatnio szczególnie historia i symbolika złotych kodeksów (III–XI w.)

Wykład odbędzie się 22 listopada 2022, o godz. 17.00 w Czytelni Biblioteki Głównej.

Projekt „Laboratorium Słowa 2022” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content