Kopia Z książką na dobre i na złe

Z książką na dobre i na złe program profilaktyki uzależnień Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pod auspicjami Cała Polska Czyta Dzieciom

Zapewnienie zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele oraz bibliotekarze. Profilaktyka uwzględnia wiele działań, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Takie podejście wynika z przekonania, że jednym z podstawowych źródeł problemów wychowawczych oraz nieprzystosowania społecznego dziecka, są deficyty rozwoju emocjonalnego i nieprawidłowa adaptacja do ról, a także warunków życiowych. Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Najważniejszym problemem są wszelkiego rodzaju uzależnienia. Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.
Działania biblioteki mające na celu ukazanie dzieciom i młodzieży zagrożeń, sposobów radzenia sobie z problemami oraz uwypuklenia alternatywnych form spędzania czasu:
W ramach programu przeprowadzimy dla całych rodzin „Noc Bibliotek” w ramach Biblioteki Pokoleń.
Ruszyły warsztaty uczące samodzielnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, budowania swojego poczucia wartości, lepszego zrozumienia rzeczywistości; zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci, prowadzone w przedszkolach, szkołach i w bibliotece przez Ewę Jaworską, starszego kustosza, koordynatora akcji CPCD i Darię Polus, animatorkę i edukatorkę z BAZY Centrum Edukacji Kreatywnej.
O odpowiedzialnym korzystaniu z nowoczesnych technologii młodzi ludzie dowiedzą się podczas warsztatów prowadzonych przez Zabawę i Programowanie.
Kwestie: zrównoważonego korzystania z sieci, odpowiedzialności za swoje działania online, ustalania z innymi domownikami „Domowych Zasad Ekranowych” będą poruszane podczas spotkania autorskiego z Łukaszem Wojtasikiem, autorem książki „Sieciaki. Misja bezpieczny Internet”. Zapoznanie młodych ludzi z uzależnieniami i fobiami nastąpi podczas spotkania z Marcinem Przewoźniakiem, autorem książki „Najdziwniejsze fobie” / w tym nomofobia – lęk przed utratą telefonu /. Podczas warsztatu z młodzieżą, Michał Zawadka, autor książki „Chcę być kimś!, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone”, postara się wzbudzić w młodych ludziach poczucie własnej wartości.
Najmłodszym pokażemy jak umiejętnie korzystać z tabletów, smartfonów, m.in. poprzez utwór” Basia i tablet” Zofii Staneckiej.
Będziemy zachęcać do wypożyczania książek terapeutycznych z działu „Uzależnienia” dla młodzieży i dla dzieci z rodzicami z działu „Bajki Pomagajki” oraz do głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Program finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na 2022 r.
UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content