Z ksiązką .. (1)

“Z książką na dobre i na złe” – program profilaktyki uzależnień Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pod auspicjami Cała Polska Czyta Dzieciom

Zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele oraz bibliotekarze. Profilaktyka uwzględnia wiele działań, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka. Konieczne jest wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najważniejszym problemem są wszelkiego rodzaju uzależnienia, czyli nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Współczesne uzależnienia obserwowane wśród dzieci i młodzieży to nie tylko uzależnienia od alkoholu, narkotyków i nikotyny, lecz także od Internetu – w tym social mediów, komputera lub telefonu.

Mając to na uwadze, działania biblioteki w okresie od września do grudnia 2022r miały na celu ukazanie dzieciom i młodzieży zagrożeń, sposobów radzenia sobie z problemami oraz uwypuklenia alternatywnych form spędzania czasu. W ramach programu „Z książką na dobre i na złe” dotarliśmy do 2650 osób – dzieci, nauczycieli, rodziców. Zajęcia były prowadzone w bibliotece, przedszkolach i w szkołach. Rozpoczęliśmy „Nocą Bibliotek” w ramach Biblioteki Pokoleń.

W sobotni październikowy wieczór dla całych rodzin odbyło się otwarcie wystawy Book Nook, czyli małych dioram wkładanych na regałach między książkami, jako alternatywne spędzenie wspólnego czasu, spotkanie autorskie z Agnieszką Gadzińską – „ Misja ratunkowa Skloty”, warsztaty kreatywne z BAZĄ Centrum Edukacji Kreatywnej oraz warsztaty z Zabawą i programowaniem.

Przez całą jesień były prowadzone warsztaty, uczące samodzielnego rozwiązywania problemów i budowania swojego poczucia wartości, przez Ewę Jaworską, starszego kustosza, koordynatora akcji CPCD i Darię Polus, psychologa, animatora i edukatora z BAZY Centrum Edukacji Kreatywnej.

O odpowiedzialnym korzystaniu z nowoczesnych technologii młodzi ludzie  dowiedzieli się podczas warsztatów prowadzonych przez Zabawę i Programowanie.

Kwestie: zrównoważonego korzystania z sieci, odpowiedzialności za swoje działania online, były poruszane podczas spotkania autorskiego z Łukaszem Wojtasikiem, autorem książki „Sieciaki. Misja bezpieczny Internet”. Zapoznanie młodych ludzi z uzależnieniami i fobiami nastąpiło podczas spotkania z Marcinem Przewoźniakiem, autorem książki „Najdziwniejsze fobie”. Podczas warsztatu z młodzieżą, Michał Zawadka, autor książki „Chcę być kimś!, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone”, postarał się wzbudzić w młodych ludziach poczucie własnej wartości. Najmłodszym pokazaliśmy jak umiejętnie korzystać z tabletów, smartfonów, m.in. poprzez utwór” Basia i tablet” Zofii Staneckiej.

Na każdym etapie programu zachęcaliśmy do wypożyczania książek terapeutycznych z działu „Uzależnienia” dla młodzieży i dla dzieci z rodzicami z działu „Bajki Pomagajki” oraz do głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, ponieważ dobra książka potrafi zdziałać cuda.

Program  został  sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na 2022 r.

*profilaktyka to odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i/lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska, w konkretnej społeczności.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content