wystawaTG

Wystawa wspomnieniowa V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

Wystawę wspomnieniową V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się w Gnieźnie w dniach 8 – 10. IX. 2000 roku otwarto dokładnie w 22 rocznicę rozpoczęcia tego Kongresu, tj. 8.IX. 2022 roku.

Po powitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Pana Piotra Wiśniewskiego, głos zabrał Tadeusz Gajda. Jako jeden z członków Komitetu Organizacyjnego był on odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Poczty Posłanniczej tego Kongresu. On też zgromadził większość materiałów tu eksponowanych. Gabloty zawierają m.in. dokumenty z okresu organizacyjnego i przygotowującego Kongres, gadżety i wycinki prasowe relacjonujące przebieg obrad, a także publikacje dokumentujące jego przebieg. Są tu też plakaty V i VI Kongresu Krajoznawczego i skrótowe opisy wszystkich sześciu już zrealizowanych.

Następnie wywiązała się żywa dyskusja zebranych. Analizowano tematykę poszczególnych Kongresów pod kątem ich zwoływania. A były to lata związane z przełomowymi momentami naszej XX-wiecznej historii: rok 1970, 1980, 1990 i wreszcie rok 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego. Ustalono bowiem, że Kongresy zwoływane będą co 10 lat.

Planowany na rok 2020 VII Kongres w Łodzi z powodu pandemii ponownie przełożono (mimo załatwienia i opracowania 90% przedsięwzięć z nim związanych). Historia naszego kraju i inne zdarzenia rzutujące na nasz dzień powszedni doskonale się wpisują w tematykę Kongresów. Więc wszystkich zainteresowanych i zaciekawionych krajoznawstwem zapraszamy do odwiedzenia tej Wystawy. V Kongres Krajoznawstwa Polskiego nie może być tylko obecnym w postaci pamiątkowej tablicy na płycie Rynku Miasta Gniezna.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content