KDoK - TK2023

VI GNIEŹNIEŃSKI TURNIEJ KSIĄŻKOŻERCÓW

VI GNIEŹNIEŃSKI TURNIEJ KSIĄŻKOŻERCÓW

      Zapraszamy miłośników literatury do wspólnej zabawy i zmierzenia się w literackim pojedynku. Zadania konkursowe będą miały formę quizu, dotyczyć będą popularnych zagadnień z zakresu literatury.

  1. Organizatorem konkursu jest Klub Dyskusji o Książce działający przy Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna, a jego współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Turniej jest częścią 13. Festiwalu Literackiego Preteksty.
  2. Celem konkursu jest:
  • inspirowanie zainteresowań literackich,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • dobra zabawa.
  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat.
  2. Zasady turnieju :

W rozgrywkach uczestniczą trzyosobowe drużyny. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie lub dostarczenie osobiście karty zgłoszenia zawierającej:

imiona i nazwiska uczestników, nazwę grupy oraz telefon kontaktowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września 2023 r.:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wydarzenia.

Drużyna, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi (zdobędzie największą liczbę punktów) wygra turniej i otrzyma nagrody rzeczowe. Zostaną też nagrodzone miejsca II i III.

Turniej odbędzie się 22 września (piątek) 2023 r. o godz. 17.00 w Starym Ratuszu (sala koncertowa na ostatnim piętrze) ul. Chrobrego 41 Gniezno.

  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 Organizator VI Turnieju Książkożerców – Klub Dyskusji o Książce przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, tj. nauczycieli i uczestników konkursu.

W celu zrealizowania obowiązków wynikających z RODO, organizator konkursu jest zobowiązany do informowania osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach związanych z przetwarzaniem tych danych.

VI-Turniej-Książkożerców-regulamin-i-karta-zgłoszeniowa (4)

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content