Abolicja jeszcze do końca maja

Przypominamy o abolicji! Jeszcze do końca maja zapominalscy mają czas, by zwrócić przetrzymywane książki bez żadnych konsekwencji.

Akcja – rozpoczęta 8 maja – już odnosi skutki. W ciągu tygodnia zwrócono 34 egzemplarze książek, które znajdowały się na liście upomnień (przyjmując czas przetrzymań do 1 stycznia 2021 roku). Tym samym zmniejszyła się liczba czytelników przetrzymujących książki z 219 do 201 osób.

Liczymy, że do rozliczenia z zalegających książek uda się przekonać także byłych czytelników. Zwłaszcza, że zaległości wynikają najczęściej z przypadków losowych – od zagranicznych wyjazdów, w ferworze których czytelnicy zapominają o książkowych zobowiązaniach wobec biblioteki, poprzez pożyczanie książek znajomym, od których potem trudno wyegzekwować zwrot, aż po zwykły wstyd czy obawę związaną z długim czasem zwłoki.

Rozumiemy wszystkie te przypadki, nikogo nie oceniamy i dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzin. Nie tylko zresztą w przypadku przetrzymania książek, ale również ich zgubienia – jeśli nas o tym poinformujecie, będziemy mogli je usunąć z księgozbioru i “wyczyścić” sytuację. Czytelnicy zyskają “czyste” konto biblioteczne, a biblioteka jasność co do stanu księgozbioru.