Gnieźnieńskie kluby sportowe. Współpraca czy rywalizacja?

Pandemia COVID-19 sprawiła, że wszystkie zaplanowane przez nas wydarzenia uległy czasowemu zamrożeniu. Nasze „Rozmowy przy wspólnym stole” musiały poczekać. Letnia aura pozwoliła włączyć zielone światło.  Właśnie ruszyliśmy z realizacją tego przedsięwzięcia.

Na gościnnym terenie „Latarni na Wenei” spotkali się gnieźnianie: przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, klubów sportowych, radni miejscy oraz działacze sportowi. Temat spotkania: „Gnieźnieńskie kluby sportowe. Współpraca czy rywalizacja?” był zaproszeniem do rozmowy dotyczącej zorganizowanej formy rekreacji w naszym mieście. Ciekawy dialog dotyczył klubów sportowych na terenie Gniezna, ich roli społecznej i wartości, które krzewią. Rozmawialiśmy także o tym, czy w warunkach komercjalizacji w sporcie, w warunkach walki o przetrwanie możliwa jest współpraca między klubami. Dużo mówiliśmy o kondycji ekonomicznej klubów, ogromnej roli kibiców w ich funkcjonowaniu. Bardzo ciekawy wątek, poruszony przez jednego z uczestników, dotyczył funkcjonowania lodowiska na terenie naszego miasta i jego społecznej roli.
Rozmowa pozwoliła wysłuchać różnych opinii i przyjrzeć racjom kilku stron zaangażowanych w działania klubów sportowych. Punkty widzenia kibica, czy organizatora nie zawsze bywają zbieżne.

Podstawowym celem projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna jest wypracowanie modelu tzw. „dobrej rozmowy”, której formuła zakłada przede wszystkim zastąpienie dyskusji dialogiem. Wymaga to od uczestników rozmowy nastawienia się nie na przekonanie interlokutorów do własnych argumentów, ale podjęcie próby wysłuchania i zrozumienia ich stanowisk.

Projekt „Rozmowy przy wspólnym stole” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Rozmowy przy wspólnym stole o gnieźnieńskich klubach sportowych

„Gnieźnieńskie kluby sportowe: współpraca czy rywalizacja?”. Tak brzmi temat naszego kolejnego spotkania. Sport wzbudza w naszym mieście ogromne emocje i zainteresowanie. Klub sportowy jest to organizacja, która próbuje łączyć cele doskonałości sportowej i cele ekonomiczne, pełniąc przy tym bardzo istotną rolę społeczną. Koncentruje ona wokół siebie oddaną społeczność, ludzi, którzy się z nią identyfikują, z ich symbolami i promowanymi wartościami. Sport współczesny szalenie się jednak komercjalizuje. Kluby sportowe muszą się do tego dostosować. Czy w warunkach walki o przetrwanie możliwe jest pokojowe współistnienie klubów w naszym mieście? Ważniejszy jest wynik sportowy czy kondycja ekonomiczna? Jakie są kryteria finansowania klubów sportowych przez jednostki samorządowe? – o tym między innymi chcemy porozmawiać w Bibliotece z zaproszonymi gośćmi, ekspertami i praktykami.

Pandemia koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane spowodowały, że Czytelnia Biblioteki Główne BPMG, gdzie dotychczas odbywały się spotkania, jest zamknięta do odwołania. Nasz cykl kontynuujemy na gościnnym terenie Latarni na Wenei przy ul. Jeziornej przy zachowaniu aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimu Sanitarnego. Chętnych prosimy o potwierdzenie udziału do 03 sierpnia 2020 r. pod adresem: czytelniabg@biblioteka.gniezno.gl.