Kroniki Klubu Nauczycielskiego zasilą nasze zbiory dokumentów życia społecznego

Miło nam, że coraz częściej Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna staje się depozytariuszem lokalnej przeszłości, że w naszych progach witamy gości, którzy zostawiają tutaj fragment ważnej kulturalnej historii miasta i okolic.
To część naszej pracy, której celem jest dokumentowanie życia miasta i regionu. Posiadamy już całkiem bogaty zbiór dokumentów życia społecznego.

W tym kontekście ostatnie odwiedziny, z którymi wiązało się przekazanie kronik dokumentujących działalność gnieźnieńskiego Klubu Nauczycielskiego z lat 1995-2004, to powód do radości.
Dzięki materiałom skrupulatnie gromadzonym przez panią Julię Pawlicką-Deckert (członkinie Klubu Nauczycielskiego, a także poetkę) biblioteka weszła w posiadanie bogatego materiału: zdjęć, zaproszeń, wierszy, wycinków prasowych i relacji z działalności organizacji.