Gnieźnieńska Organizacja Poetycko-Ortograficzna „GOPO”

1 marca 2022 roku z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami na kartach gnieźnieńskiego światka literackiego. Tego dnia gnieźnieńska młodzież pod egidą Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna powołała do życia Gnieźnieńską Organizację Poetycko-Ortograficzną „GOPO”. Założycielskim trzonem tego zgrupowania zostali uczniowie klasy patronackiej BPMG, jednak już niebawem planowane jest poszerzanie składu. Młodzież spotykać będzie się raz na dwa tygodnie w pomieszczeniach czytelni, by tam zgłębiać tajniki sztuki kreatywnego pisania różnorakich form literackich i publicystycznych oraz dzielić się swoją twórczością. Formuła spotkań GOPO jest płynna – w programie przewidziane są zarówno zajęcia warsztatowe i wykładowe, jak i długie rozmowy o niczym przy ciepłej herbacie.
Jednym z pierwszych zadań czekających na młodych adeptów sztuki literackiej było ustalenie priorytetów, jakimi będą się kierować podczas spotkań. Pierwszeństwo przyznano działaniom mającym na celu:
(kolejność przypadkowa, acz nie losowa)
⭐️ dbanie o spójność tekstów pisanych przez Członków
❤ stanie na straży poprawności ortograficznej i kształcenie się w tej sztuce
🔵 rozwijanie kreatywności
🟪 wkraczanie do świata fikcyjnego
🔺 rozbudowywanie zaplecza artystycznego
🌜 poszukiwanie własnych źródeł inspiracji
☕️ wspólne picie herbaty
⚡️ wymiana doświadczeń
🥯 przełamywanie własnych granic.
Zebraniom klubu przewodniczy Katarzyna Mikołajczewska-Modrzejewska – bibliotekarka.