IMG_5827

Rusza „Rozczytana Koalicja”!

Wraz z początkiem września rusza realizacja nowego projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pn. „Rozczytana Koalicja” na który gnieźnieńska książnica pozyskała 140.000,00 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Tym samym gnieźnieńska książnica znalazła się w elitarnym gronie kilkunastu placówek bibliotecznych z całej Polski objętych pionierskim programem „BLISKO” realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Biblioteka jako „Trzecie Miejsce”

Pod hasłem „Rozczytana Koalicja” kryje się rozpisane na lata 2022-2023 przedsięwzięcie wzmacniające kulturotwórczą funkcję Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna oraz zmierzające do uczynienia z niej tzw. „trzeciego miejsca”, czyli przestrzeni spotkań, wymiany myśli i zachęcające do rozwoju mieszkańców Gniezna.

Koalicja = Partnerstwo

Powodzenie realizacji tak ambitnego zadania wymaga współpracy wielu instytucji i organizacji działających w Gnieźnie na polu animacji kultury, edukacji, pomocy społecznej i ochrony dziedzictwa kulturowego dlatego do jego realizacji gnieźnieńska książnica zaprosiła szerokie grono partnerów: przedszkola, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe oraz animatorów kultury.

Szkolenia i wspólne przedsięwzięcia

Współpraca z partnerami przyjmie formę wspólnych szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje oraz przedsięwzięć animacyjno-edukacyjnych.  Wśród wielu tematów omawianych na zajęciach znajdą się m.in.: przygotowanie oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców, budowanie marki w social mediach i standardy obsługi klienta czy wykorzystywanie ciekawych i innowacyjnych form promowania czytelnictwa.

Tegoroczna jesień obfitować będzie także w wydarzenia i inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami, m.in. spotkania autorskie „Czy pisarzom burczy w brzuchu”, warsztaty dla dzieci „Czytanie przez doświadczanie”, „Biblioteczny Escape Room”, pierwszy „Gnieźnieński Quest”, spotkania klubu „Włącz ciekawość” czy wystawy upamiętniające postać i twórczość Jerzego Sieczkowskiego i jego uczniów.

Diagnoza i Inicjatywy Oddolne

W ramach projektu opracowana zostanie także „Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej i jej potencjału kulturowego” (listopad 2022), a także konkurs  na najciekawsze „Inicjatywy Oddolne” promujące czytelnictwo, który adresowany będzie do mieszkańców Pierwszej Stolicy Polski (I kwartał 2023).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content