rkPodsumowanie roku 2023(2)

Podsumowanie roku 2023: Rozczytana Koalicja

Drugi i ostatni rok realizacji rozpisanego na lata 2022-2023 Projektu „Rozczytana Koalicja” dobiegł końca. To przedsięwzięcie wzmacniające kulturotwórczą funkcję Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna oraz zmierzające do uczynienia z niej tzw. „trzeciego miejsca”, czyli przestrzeni spotkań, wymiany myśli i zachęcające do rozwoju mieszkańców Gniezna. Realizacja tak ambitnego zadania wymagała współpracy wielu instytucji i organizacji działających w naszym mieście na polu animacji kultury, edukacji, pomocy społecznej i ochrony dziedzictwa kulturowego. W projekcie brały udział przedszkola, szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i animatorzy kultury. Współpraca z partnerami przyjęła formę wspólnych spotkań, warsztatów oraz przedsięwzięć animacyjno-edukacyjnych. W ramach projektu odbył się także konkurs na najciekawsze „Inicjatywy Oddolne” promujące czytelnictwo, koncert czy wystawa. W projekcie wzięło udział prawie 3500 osób.

Projekt „Rozczytana Koalicja” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content