Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Podsumowanie roku 2022(1)

Podsumowanie roku 2022: Z książką na dobre i na złe

“Z książką na dobre i na złe” – program profilaktyki uzależnień Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pod auspicjami Cała Polska Czyta Dzieciom miał na celu zapewnienie zdrowia i prawidłowego rozwoju, czyli zadań, przed którym stoją rodzice i nauczyciele oraz bibliotekarze. Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Najważniejszym problemem są wszelkiego rodzaju uzależnienia.
Działania biblioteki miały na celu ukazanie dzieciom i młodzieży zagrożeń, sposobów radzenia sobie z problemami oraz uwypuklenia alternatywnych form spędzania czasu.
W ramach programu przeprowadzono dla całych rodzin „Noc Bibliotek” w ramach Biblioteki Pokoleń. Odbyły się warsztaty uczące samodzielnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, budowania swojego poczucia wartości, lepszego zrozumienia rzeczywistości; zachęcania do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci, prowadzone były w przedszkolach, szkołach i w bibliotece.
O odpowiedzialnym korzystaniu z nowoczesnych technologii młodzi ludzie dowiedzieli się również podczas warsztatów prowadzonych przez Zabawę i Programowanie.
Kwestie: zrównoważonego korzystania z sieci, odpowiedzialności za swoje działania online, ustalania z innymi domownikami „Domowych Zasad Ekranowych” były poruszane podczas spotkania autorskiego z Łukaszem Wojtasikiem, autorem książki „Sieciaki. Misja bezpieczny Internet”. Zapoznanie młodych ludzi z uzależnieniami i fobiami nastąpiło podczas spotkania z Marcinem Przewoźniakiem, autorem książki „Najdziwniejsze fobie”. Podczas warsztatu z młodzieżą, Michał Zawadka, autor książki „Chcę być kimś!, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone”, postarał się wzbudzić w młodych ludziach poczucie własnej wartości.
Najmłodszym pokazaliśmy jak umiejętnie korzystać z tabletów, smartfonów, m.in. poprzez utwór “Basia i tablet” Zofii Staneckiej.
Zachęcaliśmy również do wypożyczania książek terapeutycznych z działu „Uzależnienia” dla młodzieży i dla dzieci z rodzicami z działu „Bajki Pomagajki” oraz do głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Program finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na 2022 r.
UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content