Kopia Kopia Kopia Podsumowanie roku 2022

Podsumowanie roku 2022: Laboratorium Słowa 2022

„Laboratorium Słowa 2022” to już trzecia edycja programu o charakterze edukacyjno-animacyjnym. Wprowadziła do oferty Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna ciekawe działania i usługi oraz wzmacnia jej pozycję jako lokalnego ośrodka animującego kulturę. Program skierowany był do konkretnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz seniorów i odpowiada na zgłaszane przez nich i zidentyfikowane potrzeby. Stanowi istotny etap realizacji strategii rozwoju gnieźnieńskiej książnicy na lata 2019-2022.

Motywem przewodnim projektu jest „Słowo” jako narzędzie służące do opisu i zrozumienia otaczającego nas świata oraz instrument niezbędny do komunikacji i porozumienia z drugim człowiekiem.

Projekt wprowadził spójny, kompleksowy i interdyscyplinarny program promujący czytelnictwo wśród grup o najsłabszej reprezentacji w gronie czytelników naszej instytucji, a także zwiększa obecność biblioteki w życiu kulturalnym pierwszej stolicy Polski.

Projekt „Laboratorium Słowa 2022” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content