sowa

Otwieramy Dom Sąsiedzki “Pod Sówką”

Dom Sąsiedzki “Pod Sówką” przy Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna będzie stanowić przestrzeń dla społeczności lokalnej. Ma to być miejsce integrujące wszystkie grupy wiekowe – rodziny, seniorów i dzieci. Oferta Domu Sąsiedzkiego  w dużej mierze opierać się będzie na potencjale mieszkańców. Z jednej strony jest odpowiedzią na ich potrzeby, z drugiej zaś, będzie tworzona przez nich samych i bazować na lokalnych zasobach.

DS oprócz oferty zajęć stałych, będzie skupiać mieszkańców wokół wspólnych tematów, stanie się miejscem spotkań, wzajemnych inspiracji. Chcemy zachęcać do pożytecznego spędzania czasu, pobudzając do integracji, edukacji i rekreacji

„Miejscówkę” tworzymy wspólnie z naszymi partnerami: BAZĄ Centrum Edukacji Kreatywnej oraz Zabawą i Programowaniem.

To miejsce jest dla każdego, i dla małych i dla dojrzałych, doświadczonych mieszkańców. Ten Dom nie może być sam.

Będziemy robić „burzę mózgów” i zbierać pomysły, funkcje, rozwiązania, które miałyby zostać wprowadzone w Domu Sąsiedzkim. Będziemy analizować, które z zaproponowanych elementów zostaną zrealizowane na początek, a które w późniejszym czasie.

Zapraszamy do współdziałania w tworzeniu nowego miejsca na mapie Gniezna.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content