_DSC0343

„Koronacja królewska – na dworze króla”

13 czerwca w Domu Sąsiedzkim pod Sówką przy Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna odbyło się podsumowanie projektu „KORONACJA KRÓLEWSKA – NA DWORZE KRÓLA”, który został zorganizowany przez Przedszkole nr 13 w Gnieźnie, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna. Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Gniezna – Pan Michał Powałowski.

Projekt został opracowany z myślą o wyjątkowej uroczystości dla Polski, a szczególnie dla Gniezna, która będzie miała miejsce w 2025r., czyli 1000 rocznicy koronacji dwóch pierwszych polskich królów – Bolesława Chrobrego i Mieszka II.

Głównym założeniem projektu było kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym postaw patriotycznych, czyli rozwijanie szacunku dla tradycji, przeszłości, dziedzictwa narodowego i kulturowego.

W projekcie wzięło udział dwanaście przedszkoli z terenu Gniezna: Przedszkola nr 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17.

Zadaniem uczestników było wybranie i zrealizowanie minimum 5 zadań z 11 proponowanych. Dzieci w czasie trwania projektu m.in. zapoznały się z historią, legendą i herbem Gniezna; wykonały pamiątkowy album o naszym mieście; spacerowały ulicami Gniezna, poznawały i fotografowały pomniki królów i króliki; uczestniczyły w tematycznych spotkaniach w bibliotece, które przeprowadziła Ewa Jaworska, koordynator akcji Cała Polska Czyta Dzieciom; odwiedzały miejsca związane z kulturą naszego regionu (MPPP, Dom Powstańca Wielkopolskiego, Muzeum Archidiecezjalne); nauczyły się pieśni i tańców regionalnych; brały udział w warsztatach ludowych oraz akcjach charytatywnych wspierających instytucje z terenu Gniezna; zaprojektowały monetę królewską i brały udział w balu „Na dworze króla”.

Podsumowaniem projektu był konkurs plastyczny „Król w oczach dziecka”.

Każde przedszkole biorące udział zgłosiło dwóch uczestników. Ich zadaniem było samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wizerunek króla z wykorzystaniem kredek, ołówka, pisaków lub pasteli.

Wyłoniono zwycięzców konkursu:

I miejsce – Lena Knitter ( Przedszkole nr 10)

II miejsce – Zosia Dziadoszek (Przedszkole nr 5)

III miejsce – Alicja Grzeszczak (Przedszkole nr 8)

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Gniezna oraz Dyrektora Biblioteki.

Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji projektu, który rozpocznie się od września 2024r.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content