wyniki

Konkurs na Inicjatywy Oddolne – wyniki

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Konkursu na Inicjatywy Oddolne projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pt. „Rozczytana Koalicja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W Konkursie zgłoszono 19 wniosków. Wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Do Komisji Konkursowej powołano 9 osób z grona pracowników BPMG oraz przedstawicieli Partnerów projektu. Komisja oceniała wnioski pod kątem 9 kryteriów, w których mogła przyznać punktację od 1 do 10. Maksymalną liczbę punktów, jaką mógł otrzymać wniosek w danym kryterium to 90 punktów (9 ocen x 10 punktów), a łącznie 810 punktów (9 kryteriów x 90 punktów).
Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu wynosiła 25.500,00 zł. Jednakże, dzięki pozytywnej opinii Narodowego Centrum Kultury udało się podnieść tę kwotę do 27.000,00 zł, dzięki czemu do realizacji skierowano 8 projektów, które otrzymały największą ilość punktów.

Komisja Konkursowa oraz Organizator Konkursu pragną podkreślić bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych wniosków na promowanie czytelnictwa w naszym mieście. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wraz z Partnerami podejmą wysiłki, aby jak najwięcej złożonych pomysłów wykorzystać i zrealizować razem z ich pomysłodawcami  w najbliższym czasie.

Zwycięskie wnioski zostaną zrealizowane w I połowie 2023 roku. O ich przebiegu będziemy na bieżąco informować.

Wyniki oceny merytorycznej prezentuje tabela.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content