scholarship program

Edukacja w Gnieźnie, czyli czego i jak uczą się młodzi ludzie w naszym mieście

Proces kształtowania się człowieka rozpoczyna się w momencie narodzin i trwa przez całe życie. Szkoła, to obok rodziny, drugie najważniejsze środowisko wychowawcze dzieci i młodzieży. Dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu możemy obecnie cieszyć się ogólnym dostępem do edukacji dla całego społeczeństwa w rozwiniętych krajach. Jest ona dobrodziejstwem i odgrywa ogromną rolę w życiu społecznym. W procesie edukacyjnym młodzi ludzie uczą się prawidłowego życia w zbiorowości, poznają wymagania, normy i reguły obowiązujące w społeczeństwie. Edukacja pozwala na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a co za tym idzie osiągnięcie określonego statusu społecznego. W procesie edukacji młody człowiek nabiera również kompetencji kulturowych.

Jak wygląda edukacja w naszym mieście widziana oczami rodziców i nauczycieli? Czy młodzi ludzie mieszkający w mieście średniej wielkości mają taki sam dostęp do edukacji na wysokim poziomie jak młodzież z większych ośrodków? Co trzeba zrobić, aby tak właśnie było? Oto tematy rozmowy.

Edukacja w Gnieźnie czyli czego i jak uczą się młodzi ludzie w naszym mieście, 20 września 2022, godz. 17.00, Czytelnia Biblioteki Głównej

Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy” Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z projektu „Laboratorium Słowa 2022” otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content