Królewskie Gniezno Czyta 2021

“Królewskie Gniezno Czyta 2021” to druga odsłona kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci z Gniezna w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w wieku 3-12 lat) oraz ich rodzin i nauczycieli. Decyzja o kontynuacji kampanii w roku 2021 podjęta została w oparciu o osiągnięte efekty tegorocznej kampanii. W Gnieźnie, mieście pierwszych królów, w 2020 roku bezapelacyjnie “zakrólowała” wartościowa książka, a Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna udało się włączyć w obieg czytelniczy grupy odbiorców wchodzące dopiero w kulturę pisma. Niniejszy projekt stanowi kontynuację owych działań, jest również istotnym etapem realizacji strategii rozwoju gnieźnieńskiej książnicy na lata 2019-2022, której jednym z kluczowych filarów są działania zmierzające do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci. Projekt – pod wspólną egidą – zbiera różnorodne, atrakcyjne w formie (z wykorzystaniem nowych mediów) przedsięwzięcia propagujące czytanie i literaturę dla dzieci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Skip to content