O KLUBIE

FORMUŁA
Formuła Klubu łączy w sobie co najmniej dwie pasje: tą do czytania i tą, która pozwala na dyskusję na temat literatury. Nie chcemy być samotnymi rozmówcami autor-czytelnik. Chcemy poszerzyć ten dialog zdobywając dzięki temu prawo głosu oraz możliwość współuczestniczenia w refleksji czytelniczej innych. Sami stajemy się kierunkowskazami dla innych dzieląc się tym, co najcenniejsze w naszych czytelniczych odkryciach.
Dzięki tej formule poznajemy innych ludzi oraz inne książki. Mamy pełną wolność wyboru swoich literackich poleceń. Możemy wspólnie realizować inicjatywy własne i uczestniczyć w wydarzeniach gościnnie.

CELE
Celem klubu jest dyskusja czytelnicza wielu nad jednym (tytułem, autorem). Również promocja, popularyzacja i utrwalanie dobrego wizerunku książki.

SPOSÓB REALIZACJI
Klub prowadzi regularne spotkania raz w miesiącu, zawsze we wtorki o godz. 18.00. Temat spotkania jest propozycją czytelniczą jednego z klubowiczów. Omawiany tytuł jest znany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Klub również uczestniczy w lokalnych inicjatywach kulturalnych jako twórca oraz partner.

MOCODAWCA
Klub stanowi jedną z ofert Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, której jest integralną częścią.

Skip to content