IMG_2038-1

„Czy pisarzom burczy w brzuchu?”

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na zaciekawienie uczniów współczesną literaturą jest organizowanie spotkań autorskich. Autorzy w bezpośrednim kontakcie z młodymi czytelnikami potrafią zachęcić ich do czytania, skłonić do refleksji, przemyśleń, zaciekawić procesem tworzenia. Od czytania dla przyjemności zaczyna się proces czytania w ogóle.

Wychodząc z tego założenia aby stworzyć szkolną Rozczytaną Koalicję, po konsultacjach z bibliotekarzami szkolnymi i nauczycielami, przygotowaliśmy cykl spotkań autorskich pod tytułem „Czy pisarzom burczy w brzuchu?” Odbyły się dotychczas cztery spotkania, które już objęły około 800 dzieci z 9 szkół podstawowych.

Podczas każdego z nich dzieci miały okazje poznać proces twórczy od pomysłu do realizacji. Czytanie wybranych fragmentów utworów było  zachętą do poznania całej twórczości autora.  Służyło to promocji książek, czytelnictwa i twórców.

Każde spotkanie rozpoczynało się od prezentacji twórczości autora, zapoznawał on uczestników z fragmentami swoich utworów. Uczniowie mogli porozmawiać z pisarzem na temat jego pracy. Na koniec mogli otrzymać autograf autora, a także zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Być może spotkania zachęcą uczestników do podjęcia własnych prób pisarskich.

Po spotkaniach dzieci dyskutowały w klasach wraz z nauczycielami na temat twórczości danego autora, wykonywały prace plastyczne do omówionych pozycji. Zostały zachęcone do odwiedzin biblioteki wraz z rodzicami i wypożyczania książek autora spotkania.

Spotkania z Grzegorzem Kasdepke, Wojciechem Widłakiem, Pawłem Beręsewiczem, Elizą Piotrowską zapadły w pamięć niejednemu dziecku.

A przed nami jeszcze dwa spotkania. I cały czas szukamy odwiedzi na pytanie „Czy pisarzom burczy w brzuchu?”

„Czy pisarzom burczy w brzuchu?”  to moduł dla  szkół podstawowych  w ramach projektu „Rozczytana Koalicja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (program Narodowego Centrum Kultury „Blisko”)

UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content