A na fyrtlu powiedzieli

Człowiek bez tradycji jest jak drzewo bez korzeni. Tradycja ma w sobie coś wartościowego, czego szkoda byłoby stracić, ma w sobie swoiste i niepowtarzalne piękno. Tradycja to nie tylko słowo, ale cała przeszłość każdego narodu. A to właśnie dzieci są kolejnym ogniwem w łańcuchu tradycji, która jeśli ma przetrwać, potrzebuje kontynuacji.

Jednym z elementów tradycji jest język jakim posługiwali się dziadkowie.  Gwara to dziedzictwo, które należy chronić, cenne dobro kulturowe o określonych walorach estetycznych. Stąd podczas Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Gniezna FYRTEL rozpoczęły się warsztaty gwarowe skierowane do najmłodszych prowadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna i BAZĘ Centrum Edukacji Kreatywnej.

Dzieci poprzez książki, zabawy literackie, plastyczne i ruchowe oswajały  się z takimi słowami jak: pyry, heksa, kejter, klara, kielczyć się itd. A wszystko to dzięki książkom

„Szneka z glancem”, „Knipka dla gzubka”. Czy „Heksa na hulajpecie” czytanym głośno w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

9. Festiwal Fyrtel dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: “Kultura – Interwencje 2023”.

“Z Garażu Janusza Chlasty”: Gniezno kulturalnie

Rozpoczął się Festiwal Fotografii “Z Garażu Janusza Chlasty”. W naszej Bibliotece będziecie mogli zobaczyć z cyklu fotografii kulturalne oblicze Gniezna.

Janusz Chlasta – znany gnieźnieński fotografik potrafił uchwycić zarówno te najważniejsze chwile w życiu naszego miasta – jak i te zupełnie zwykłe, codzienne. Projekt, ma na celu pokazać szerokiemu gronu odbiorców twórczość artysty fotografika, który pozostawił po sobie 6 tysięcy negatywów dokumentujących historię Gniezna oraz miast sąsiednich, ukazujących życie mieszkańców, pracę w zakładach przemysłowych, przyrodę, sceny uliczne i wiele innych tematów.

JANUSZ CHLASTA urodził się w rodzinie kolejarskiej 18 lipca 1938 r. w Wilnie. W 1945 r. rodzina przeniosła się do Kalisza. Szkołę podstawową ukończył w Ostrowie Wlkp. Kolejnym etapem edukacji była Zasadnicza Szkoła Zawodowa i podjęcie pracy w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wlkp. Jednak główną jego pasją była fotografia. Pierwsze zdjęcie wykonał unikalnym już aparatem Codak – Box będąc w szóstej klasie szkoły podstawowej. Po roku ukazało się jego pierwsze zdjęcie interwencyjne wraz z tekstem w „Głosie Wielkopolskim”. W 1956 r.  pracę zawodową połączył z nauką w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy. W tym czasie współpraca z redakcją „Głosu Wielkopolskiego” miała już stały charakter.

W 1959 r. został służbowo przeniesiony do Gniezna. Pracując w PKP jako dyspozytor lokomotywowni nawiązał fotoreporterskie kontakty z redakcjami „Gazety Chłopskiej”, „Gazety Poznańskiej” i Centralną Agencją Fotograficzną. Doświadczenie w ten sposób nabyte sprawiło, że kiedy w 1965 r. powstał w Gnieźnie miesięcznik „Przemiany” został jego stałym fotoreporterem. W tym samym roku zakończył naukę w bydgoskim Technikum (świadectwo dojrzałości nr 225/65 – Technik Mechanik Kolejowy)  i zawarł związek małżeński z Marią Friedrich. Rok później urodził się syn Grzegorz Chlasta.

Był profesjonalistą, samoukiem, rozpoczynał karierę fotograficzną na sprzęcie przez siebie zrobionym. W odręcznym życiorysie napisał, że „wiele wiadomości związanych z wykonywanym zawodem fotoreportera prasowego zdobywał systemem chałupniczym, czytając prasę fachową  i w ten sposób podnosząc warsztat wykonywanej pracy”. Istotnie warsztat musiał być niezły skoro jego zdjęcia publikowały oprócz w/w także takie redakcje jak: „Panorama Śląska”, „Motor”, a także miesięcznik „Polska” w edycji angielskiej.

W 1970 r zwolnił się z pracy w  PKP i na stałe został zatrudniony na stanowisku fotoreportera  w redakcji „Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej”.

W 1972 r, uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskał tytuł mistrza w zawodzie fotograf  (nr rejestru 3436).

W latach 1972-1979 r. był fotoreporterem „Głosu Załogi” – międzyzakładowej gazety adresowanej do pracowników gnieźnieńskich zakładów pracy i ich rodzin.

Jako fotografa reklamowego zatrudniały go na stałe Wielkopolskie Zakłady Obuwia „Polania” w Gnieźnie i Fabryka Galanterii Lech w Gnieźnie oraz sporadycznie inne zakłady przemysłowe Gniezna.

Był członkiem:
– Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1969 leg. nr. 129)
– Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1980 leg. nr. 17217),
– Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (1982, leg. nr 3621).

Swoje prace prezentował na kilku wystawach m.in*.:

1966 – „Gniezno w XX-leciu” – Powiatowy Dom Kultury w Gnieźnie

1966 – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Gnieźnie („Przemiany” 7/66)

1968 – Salon Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego w Poznaniu, ul. Paderewskiego

1968 – „Zabytki Gniezna i okolicy” – Powiatowy Dom Kultury („Przemiany” 5/1968)

1969 – „Gniezno w fotografii” – Powiatowy Dom Kultury w Gnieźnie (II miejsce),

1969 – Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie

1972 – Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie („Przemiany” 4/72)

1973 – Powiatowy Dom Kultury w Gnieźnie („Przemiany” 10/73)

1975 –„10-cio lecie „Przemian” – Powiatowy Dom Kultury w Gnieźnie („Przemiany” 2/75)

witryny okienne BPMG „Najmłodsi mieszkańcy Gniezna w fotografii”

1979 – Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

1980 – Galeria Zakładowego Domu Kultury „Polania” w Gnieźnie

1980 – „Robotnicy” – Gnieźnieński Ośrodek Kultury

1987 – „Imprezy 15-lecia” – Galeria Zakładowego Domu Kultury „Polania” w Gnieźnie

1987 – „Ludzie, maszyny, buty” – Hol Wielkopolskich Zakładów Obuwia „Polania”

Za swoją działalność otrzymał:

1981 Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Gniezna” (16/81)

1984 Srebrny Krzyż Zasługi  (588-84-6)

1989 Złoty Krzyż Zasługi  (1339-89-1)

 

* Zestawienie na podst. Władysław Nielipiński, Fotografia gnieźnieńska w II połowie XX wieku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2013,

Wernisaż wystawy “Z Garażu Janusza Chlasty”: Gniezno kulturalnie odbędzie się 28 września o godzinie 18:00, ul. Staszica 12a.

Wystawa odbywa się w ramach 9. Festiwalu Fyrtel.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: “Kultura – Interwencje 2023”.

Zbliżenia: Spotkanie ze Sławomirem Krzyśką

W naszym cyklu “Zbliżenia” tym razem czeka na Was rozmowa z gnieźnieńskim poetą – Sławomirem Krzyśką.

Sławomir Krzyśka urodził się 11 października 1963 roku w Gnieźnie. Poeta, bibliofil, doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki, arteterapeuta. Pracuje na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego w Krakowie. Autor wielu tomików wierszy, między innymi: W ciszy (2016), Słowa, dźwięki, spojrzenia (2020), Pękające szkło (2022), Przy kawiarnianym stoliku (2022), Zabrane ciszy (2023), Rozterki brodacza (2023). Tomik W ciszy został przetłumaczony na język bułgarski, a tomik Rozterki brodacza włączony do zbiorów bibliotecznych National Barber Museum w Ohio. Jego wiersze znajdujemy w czasopismach literackich oraz w antologiach w kraju i za granicą. Jest jednym z redaktorów ogólnopolskiego miesięcznika literackiego „Akant”.

Spotkanie odbędzie się 22 września, w piątek, o godzinie 18:00 w Czytelni Biblioteki Głównej, ul. Mieszka I 16.

Partnerem wydarzenia jest Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.