Podsumowanie roku 2022: Z książką na dobre i na złe

“Z książką na dobre i na złe” – program profilaktyki uzależnień Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pod auspicjami Cała Polska Czyta Dzieciom miał na celu zapewnienie zdrowia i prawidłowego rozwoju, czyli zadań, przed którym stoją rodzice i nauczyciele oraz bibliotekarze. Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Najważniejszym problemem są wszelkiego rodzaju uzależnienia.
Działania biblioteki miały na celu ukazanie dzieciom i młodzieży zagrożeń, sposobów radzenia sobie z problemami oraz uwypuklenia alternatywnych form spędzania czasu.
W ramach programu przeprowadzono dla całych rodzin „Noc Bibliotek” w ramach Biblioteki Pokoleń. Odbyły się warsztaty uczące samodzielnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, budowania swojego poczucia wartości, lepszego zrozumienia rzeczywistości; zachęcania do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci, prowadzone były w przedszkolach, szkołach i w bibliotece.
O odpowiedzialnym korzystaniu z nowoczesnych technologii młodzi ludzie dowiedzieli się również podczas warsztatów prowadzonych przez Zabawę i Programowanie.
Kwestie: zrównoważonego korzystania z sieci, odpowiedzialności za swoje działania online, ustalania z innymi domownikami „Domowych Zasad Ekranowych” były poruszane podczas spotkania autorskiego z Łukaszem Wojtasikiem, autorem książki „Sieciaki. Misja bezpieczny Internet”. Zapoznanie młodych ludzi z uzależnieniami i fobiami nastąpiło podczas spotkania z Marcinem Przewoźniakiem, autorem książki „Najdziwniejsze fobie”. Podczas warsztatu z młodzieżą, Michał Zawadka, autor książki „Chcę być kimś!, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone”, postarał się wzbudzić w młodych ludziach poczucie własnej wartości.
Najmłodszym pokazaliśmy jak umiejętnie korzystać z tabletów, smartfonów, m.in. poprzez utwór “Basia i tablet” Zofii Staneckiej.
Zachęcaliśmy również do wypożyczania książek terapeutycznych z działu „Uzależnienia” dla młodzieży i dla dzieci z rodzicami z działu „Bajki Pomagajki” oraz do głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Program finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na 2022 r.

Podsumowanie roku 2022: Książka na telefon

Kolejny już rok działa w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna usługa Książki na telefon – dla tych, którzy z różnych przyczyn  nie mogą samodzielnie dotrzeć po książki.

Wiemy, jak często z pomocą przychodzi literatura. W gorsze dni, zbyt długie wieczory, czy z chęci zdobycia nowych informacji książka jest po prostu najlepszym rozwiązaniem.

Zdarza się, że samotność, choroba, brak sił , niepełnosprawność uniemożliwiają nie tylko normalne funkcjonowanie, ale nawet zwykłe wyjście z domu. Starsi czytelnicy, którzy najczęściej z przyczyn zdrowotnych nie mogą odwiedzać biblioteki bardzo boleśnie doświadczają braku lektury.

 

Za nami drugie spotkanie Kręgu Kobiet

Najtrudniejszy poniedziałek? Zapewne wielu odpowie zgodnie: ten tuż po Nowym Roku. Z zapotrzebowania na przeżycie czegoś naprawdę zasilającego w takie trudne dni zrodziła się idea Dobrego Poniedziałku, czyli spotkań Kręgu Kobiet w naszej bibliotece. Za nami drugie takie spotkanie. Łącznie dziewiątka kobiet, znających się i zupełnie sobie nieznanych, w zbliżonych i zupełnie odmiennych sytuacjach życiowych i w najróżniejszym wieku, połączonych potrzebą spotkania odmiennego niż wszystkie, zasiadła w kręgu, by raz jeszcze spojrzeć na miniony rok i zmierzyć się z perspektywą tego, który właśnie się rozpoczął. Nie napiszemy Wam, o czym rozmawiano. Zasadą kręgowych spotkań jest poufność. Możemy zdradzić tyle, że były to intensywnie spędzone godziny, które miały na celu dać uczestniczkom szansę na pobycie blisko z innymi kobietami i szczególne spotkanie z samymi sobą.

Kolejne spotkanie już za miesiąc, 6 lutego. Wypatrujcie – będziemy przypominać na początku miesiąca, informując o tematyce, nad którą zasiądziemy. Przypominamy, że spotkania Kręgu Kobiet są otwarte.

Podsumowanie roku 2022: Królewskie Gniezno Czyta 2022

Królewskie Gniezno Czyta 2022 – to trzecia już edycja projektu promującego czytelnictwo w naszym mieście, który staje się swoistą marką gnieźnieńskiej książnicy. Poprzednie dwie edycje (w 2020 i 2021r. ) skupiały się przede wszystkim na dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W tym roku chcieliśmy, żeby Gniezno czytało, ale… całe Gniezno. Żeby mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku, znaleźli czytelniczą i literacką ofertę dla siebie. Udało się! Jednakże akcenty w tej ofercie były rozłożone różnie – największy nacisk skierowany był na dzieci i młodzież. Są to grupy kluczowe dla długofalowego rozwoju czytelnictwa w mieście. Kampania ma swoje stałe elementy – choćby Piknik Czytelniczy, który w tym roku odbył się w Parku Trzech Kultur w sobotę 25 czerwca czy wielomiesięczne warsztaty dla przedszkoli i szkół w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pojawiły się też zupełne nowości – choćby warsztaty craftingowe z tworzenia book insertów, panele dyskusyjne, kameralne koncerty w Czytelni, wykłady literackie, spotkanie z książką kulinarną oraz biwak czytelniczy.

Projekt „Królewskie Gniezno Czyta 2022” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Podsumowanie roku 2022: 12. Festiwal Literacki “Preteksty”

Gnieźnieńskie Święto Słowa, czyli Festiwal Literacki PRETEKSTY, odbyło się w Gnieźnie już po raz dwunasty.
W programie nie zabrakło niezwykłych spotkań autorskich, elektryzujących spektakli czy ciekawych warsztatów. No i oczywiście Slamu Poetyckiego im. Franciszka Rabelais, który stał się już ogólnopolską wizytówką festiwalu.
Formuła „Pretekstów” od lat opiera się na 3 podstawowych motywach:
ZBLIŻENIA – ukazania literatury jako elementarnej część naszej codzienności,
INSPIRACJI – pokazania, że Słowo może inspirować artystów,
SPOTKANIA – przybliżenia twórców do publiczności.
Literatura jest Przygodą, a największą barierą jest problem z tym, by ją wreszcie rozpocząć. Wskazane trzy filary festiwalu to zaproszenie do takiej Przygody, i to właśnie w Gnieźnie – miejscu, gdzie magia historii przekształca rzeczywistość.
Festiwal zorganizowali: Miasto Gniezno wraz z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna.
Wsparcia udzielają partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie “Ośla Ławka”, Klub Krytyki Politycznej w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.