GODZINY UDOSTĘPNIANIA

KATALOG

KONTAKT


AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNE

O BIBLIOTECE

NOWOŚCI

ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!

CZASOPISMA

OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

REGULAMINY

LINKI

OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

 

- obsługa czytelników  niesłyszących

- automatyczna obsługa wypożyczeń na zewnątrz

- rezerwacja książek przez Internet

- sprawdzenie własnego konta czytelniczego

- przedłużenie terminu wypożyczonych książek drogą e-mailową

- udzielanie informacji z różnych dziedzin wiedzy

- pomoc w wyszukiwaniu źródeł na dany temat

- realizacja  kwerend  otrzymanych  drogą elektroniczną

- udostępnianie zbiorów regionalnych

- udostępnianie dokumentów życia społecznego

- zestawienia bibliograficzne

- bezpłatny dostęp do Internetu

- udostępnianie  czasopism  bieżących i archiwalnych

- katalog komputerowy baz własnych i Biblioteki Narodowej 

- spotkania klubów czytelniczych:
 "Klub Dyskusji o Książce"
 "Trzy kwadranse z książką"

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych,   gimnazjum
 i ponadgimnazjalnych  

- spotkania czytelnicze dla grup przedszkolnych

- konkursy, gry i zabawy literackie

- możliwość korzystania z multimediów i pakietu biurowego  Microsoft Office Word

- kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych (zgodnie z ustawą o prawie autorskim)

- wydruki komputerowe