GODZINY UDOSTĘPNIANIA KATALOG KONTAKT


AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNE
O BIBLIOTECE
NOWOŚCI
ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ
CZASOPISMA
OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
REGULAMINY
LINKI

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

 

 

 

 Katalog dokumentów życia społecznegoBPMG

 

 

 

 Informacje 

o  dokumentach  życia społecznego w Gnieźnie 

i Wielkopolsce można znaleźć na stronie http://lib.amu.edu.pl/dzs

 

Dokumentami życia społecznego nazywamy materiały biblioteczne o różnorodnym charakterze, głównie informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życia

społeczno-kulturalnego i polityczno-gospodarczego.

Są to głównie druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, plany, mapy i  sprawozdania. Mogą to być materiały rękopiśmienne, maszynopisy, fotografie, mikrofilmy, taśmy czy płyty.

DŻS-y dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia, o istnieniu i działalności instytucji i organizacji, takich jak partie polityczne czy stowarzyszenia. Informują o sposobie i poziomie życia ludności i jej zainteresowaniach.

Z upływem lat DŻS-y nabierają znaczenia historycznego jako ślady minionej epoki.

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna gromadzi DŻS-y od początku lat siedemdziesiątych, zbiera tylko dokumenty związane z Gnieznem

Posiadamy między innymi:

bulletplany i mapy Gniezna z różnych lat
bulletstare przewodniki po mieście
bulletegzemplarze czasopism lokalnych
bulletmateriały z działalności Miejskiej Rady Narodowej z lat 1985-1990
bulletulotki, afisze, odezwy organizacji społecznych i politycznych
bulletplakaty z wystaw i imprez w Miejskim Ośrodku Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki
bulletafisze informujące o spotkaniach, sesjach naukowych
i popularno-naukowych odbywających się w mieście
bulletplakaty sportowe, filmowe i teatralne
bulletmateriały z wyborów państwowych i samorządowych
bulletkompendium wiedzy o uroczystościach tysiąclecia śmierci  św. Wojciecha oraz Zjazdu Gnieźnieńskiego