GODZINY UDOSTĘPNIANIA KATALOG KONTAKT


AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA KULTURALNO-EDUKACYJNE

O BIBLIOTECE

NOWOŚCI

ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ

CZASOPISMA

OFERTA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

REGULAMINY

LINKI

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

 

 

Katalog dokumentów życia społecznego BPMG

 

 

 Informacje o  dokumentach życia społecznego w Gnieźnie i Wielkopolsce można znaleźć na stronie:

http://lib.amu.edu.pl/dzs

 

Dokumentami życia społecznego nazywamy materiały biblioteczne o różnorodnym charakterze, głównie informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życiaspołeczno-kulturalnego

 i polityczno-gospodarczego.

Są to głównie druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, plany, mapy i  sprawozdania. Mogą to być materiały rękopiśmienne, maszynopisy, fotografie, mikrofilmy, taśmy czy płyty.

DŻS-y dostarczają informacji o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia, o istnieniu i działalności instytucji i organizacji, takich jak partie polityczne czy stowarzyszenia. Informują o sposobie i poziomie życia ludności i jej zainteresowaniach.

Z upływem lat DŻS-y nabierają znaczenia historycznego jako ślady minionej epoki.

 

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna gromadzi DŻS-y od początku lat siedemdziesiątych, zbiera tylko dokumenty związane z Gnieznem

Posiadamy między innymi:

plany i mapy Gniezna z różnych lat

stare przewodniki po mieście

egzemplarze czasopism lokalnych

materiały z działalności Miejskiej Rady Narodowej z lat 1985-1990

ulotki, afisze, odezwy organizacji społecznych i politycznych

plakaty z wystaw i imprez w Miejskim Ośrodku Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki

afisze informujące o spotkaniach, sesjach naukowych
i popularno-naukowych odbywających się w mieście

plakaty sportowe, filmowe i teatralne

materiały z wyborów państwowych i samorządowych

kompendium wiedzy o uroczystościach tysiąclecia śmierci  św. Wojciecha oraz Zjazdu Gnieźnieńskiego